Formål for foreningsbladet

Tuse Næs Jagtforenings medlemsblad har til formål at informere medlemmerne om foreningens aktiviteter, fortælle små historier om jagt og jagthunde relevante ting, og hvis det er muligt at have så mange annoncer i bladet, at bladet ikke er nogen udgift for foreningen.

Tuse Næs Jagtforenings blad trykkes i ca. 330 eksemplarer, der omdeles til medlemmerne og annoncører. Bladet udkommer 2 gange årligt; i marts og september.

Foreningsstof /annoncer

Helle Høst-Madsen                                 21 82 61 37  helle.host-madsen@convatec.com

Redaktion/annoncer/foreningsstof

Johnny Gotfredsen                                 23 48 13 41   jeg@vw.dk

Annoncepriser:

1/1 side kr. 400,-

Bagside kr. 800,-

3/4 side kr. 350,-

1/2 side kr. 250,-

1/3 side kr. 200,-

1/4 side kr. 150,-

Støt vore annoncører de støtter os!!!

Vi bestræber os på, at minimum 50% af bladet er foreningsstof af en eller anden art, og resten kan være annoncer.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/