Alle former for skydning har til formål at træne og dygtiggøre den enkelte, således at man er bedre rustet, når man står i den jagtlige situation.

Skydning med haglgevær i Tuse Næs Jagtforening er forsøgt gjort så jagtrelevant som muligt ved at skyde en flugtskydningsdisciplin der kaldes jagtskydning.

Jagtskydning er en populær skydeform, og udover at give en jagtlig træning for den enkelte, er jagtskydning også med til at styrke det sociale sammenhold i vores lokale jagtforening. Desuden giver jagtskydning gode muligheder for at konkurrere indbyrdes med jagtkammeraterne.

 Det er også flugtskydningsudvalget, der sørger for at vores jagtskytter deltager i den lokale turnering, nogle af vores skytter deltager også årligt i Danmarks Jægerforbunds danmarksmesterskab.
flugtskydningsbilled.jpg

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/