Tuse Næs Jagtforenings instruktører:

   

 

BentA.jpg

Bent Petersen tlf. 40 30 33 78

Uddannet jagthundeinstruktør i Danmarks jægerforbund (fordressur og apportering) 

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/