Jagttegnskursus 2022 Tuse Næs

Målsætning for kurset er at få indlært det pensum og den praktik, der kræves for at kunne bestå en jagtprøve. Endvidere gives teoretiske og praktiske lektioner vedr. våbenkursus, som er en forudsætning for at kunne gå op til jagtprøven.

Der er mødepligt den 06/01-13/01-06/02 og minimum 2 gange på skydebanen i marts.

Det er en forudsætning for at kunne gå til jagtprøve, at du deltager i undervisningen hvor der er mødepligt.

12 torsdage med teori:

2022 Kl. 19:00 – 21:15: 06/01-13/01-20/01-27/01-03/02-10/02 (-uge 7 vinterferie) 24/02-03/03-10/03-17/03-24/03 samt 31/03 i Sportsbyen Sports Alle 1 4300 Holbæk

5 dage med skydning og handlebane hos Hagested Gislinge Jagtforening Tuse Enghave 5 4300 Holbæk

Søndag den 06/02 kl. 10:00 – 14:00 Skydning, Handlebane, brækning af vildt, info om buer, samt jagthunde-demonstration på skydebanen i Hagested Gislinge

Skydebane lørdage i marts 05/03 -12/03-19/03 samt 26/03 fra 09:00 – 12:00

Besøg i jagtbutik – dato endnu ikke fastlagt

Pris for undervisning 2000,- inkl. frivilligjagtprøve i april-og 1 års medlemskab af Jagtforening og Danmarks Jægerforbund

Skydebane i marts md. 75,00 for 25 skud pr gang

Materialeudgift til bøger ca. 900;00

Søndag 06/02 Aspirantdag 150;00

Kursusgebyr på 2000,- overføres til Torben Krogh Mobil Pay 25150846

Antal: max. 20 deltagere efter ”Først til mølle-princippet”. Først når du har betalt, er du tilmeldt.

Undervisningsmateriale: Oplyses ved tilmelding og medbringes til 1. undervisnings dag.

Tilmelding til Torben Krogh på e-mail: jagttegn@live.dk Mobil nr. 25150846.

Fulde navn, adresse, mobil nr. samt e-mail, skal oplyses ved tilmelding.

Undervisere:

Flemming Thorup tlf.: 42238820, og Torben Krogh tlf.:25150846

Godkendt af Naturstyrelsen, Jagttegnsadministrationen

 

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/