JAGTTEGNSKURSUS 2021 Kurset starter den 03. marts hvis det er muligt og restriktioner er lempet

 

 Målsætningen for kurset er at få indlært det pensum og den praktik, der kræves for at kunne bestå en jagtprøve. Endvidere gives teoretiske og praktiske lektioner vedrørende våbenkursus, som er en forudsætning for at kunne gå op til en jagtprøve.

Det er en forudsætning for at kunne gå til jagtprøve, at du har deltaget i undervisningen fra start og du møder frem hver gang. Materialeudgift til bl.a. bog og vildtdag ca. kr. 900,- og prøvegebyr på ca. kr. 300,- må påregnes.

11 torsdag med teori:

2021 kl. 19:00 – 21:15: 05

07/01 – 14/01 – 21/01 – 28/01 – 04/02 – 11/02 (÷ uge 7 vinterferie) – 25/02 – 04/03 – 11/03 – 18/03 -25/03 

Undervisningen finder sted i Sportsbyen, 4300 Holbæk.

Søndag d. 31/1, kl. 10:00 – 14:00: Brækning af vildt, info om buer og rifler samt jagthunde-demonstration på Hagested Gislinge Skydebane.

Besøg hos Jagtbutik – dato endnu ikke fastlagt.

Den 7/1, 14/1 samt 31/1 er der mødepligt!

4 lørdage med praktik (skydning/afstandsbedømmelse) kl. 09:00 – 12:00 (OBS. Der er mødepligt disse 4 lørdage)

2021:6/3, 13/3, 20/3 samt 27/3, kr. 70,- pr. gang for 25 skud og 25 lerduer. Betaling til Hagested-Gislinge Jagtforening. Skydebanen ligger på arealerne ved klubhuset, og det er også her den frivillige og den obligatoriske jagtprøve finder sted.

Frivilligjagtprøve i april – dato offentliggøres først senere.

Pris: kr. 1.600,- incl. 1. års medlemskab af Danmarks Jægerforbund.

Beløbet bedes overført til Mobilepay 25 15 08 46 senest ved tilmeldingen.

Antal: Max. 15 deltagere efter ”Først til mølle-princippet”. Først når beløbet er indbetalt, er du tilmeldt.

Undervisningsmateriale: Oplyses ved tilmelding og medbringes til 1. undervisningsdag.

Det er vigtigt, at du oplyser en e-mail ved tilmelding, således at vi kan kontakte dig. Ligeledes er det vigtigt at du har en Nemid, til at kommunikere med det offentlige, og ikke kun til banken.

Tilmelding til Torben Krogh på e-mail: jagttegn@live.dk – mobilnr. 25 15 08 46. Fulde navn, adresse, mobilnr.

samt e-mail skal oplyses ved tilmeldingen. Køb af undervisnings materiale kan ske fra ultimo November 2020

Undervisere:

Flemming Thorup, tlf.: 42 23 88 20, eller Torben Krogh, tlf.: 25 15 08 46

Godkendt af Naturstyrelsen, Jagttegnsadministrationen

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/