Jagttegnskursus 2024 Tuse Næs -Teori Sportsbyen Sports Alle Holbæk

Målsætning for kurset er at få indlært det pensum og den praktik, der kræves for at kunne bestå en jagtprøve. Endvidere gives teoretiske og praktiske lektioner vedr. våbenkursus, som er en forudsætning for at kunne gå op til jagtprøven. 

Der er mødepligt den 11/01-18/-4/02 og minimum 2 gange på skydebanen i marts

Det er en forudsætning for at kunne gå til jagtprøve, at du deltager i undervisningen hvor der er mødepligt. 

10 torsdage med teori: 

2024 Kl. 19:00 – 21:15: 11/01-18/01-25/01-01/02-08/02 (-uge 7 vinterferie) 22/02-29/02-07/03-14/03 samt 21/03- i Sportsbyen Sports Alle 1 4300 Holbæk 

5 dage med skydning og handlebane hos Hagested Gislinge Jagtforening Tuse Enghave 5 4300 Holbæk 

Søndag den 04/02 kl. 10:00 – 14:00 Skydning, Handlebane, brækning af vildt, info om buer, samt jagthunde-demonstration på skydebanen i Hagested Gislinge 

Skydebane lørdage i marts 02/03 -9/03-16/03 samt 23/03 fra 09:00 – 11:00 

Besøg i jagtbutik – dato endnu ikke fastlagt 

Pris for undervisning 2000,- inkl. 18 mdr.  medlemskab af Jagtforening og Danmarks Jægerforbund  

Skydebane i marts md. 100,00 for 25 skud pr gang 

Materialeudgift til bøger ca. 900;00 

 

Kursusgebyr på 2000,- overføres til Torben Krogh Mobil Pay 25150846 

Antal: max. 20 deltagere efter ”Først til mølle-princippet”. Først når du har betalt, er du tilmeldt. 

Undervisningsmateriale: Oplyses ved tilmelding og medbringes til 1. undervisnings dag. 

Tilmelding til Torben Krogh på e-mail: jagttegn@live.dk Mobil nr. 25150846.  

Fulde navn, adresse, mobil nr. samt e-mail, skal oplyses ved tilmelding. 

Undervisere: 

Flemming Thorup tlf.: 42238820, og Torben Krogh tlf.:25150846 

Godkendt af Naturstyrelsen, Jagttegnsadministrationen  

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/