Riffeludvalget består af:

Billed_Carsten_Nielsen_300X.jpg

Carsten Nielsen, 40 41 03 85. Carsten er uddannet riffelindstuktør i Danmarks Jægerforbund. 

Billed_Kenneth_Nebelung_300x.jpg

Kenneth Nebelung, 40 31 08 69. Kenneth er uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund.

Billed_Stig.jpg

Stig Wension, 31 46 49 59. Stig er uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund. 

 Billed_riffeludvangnr3.jpg

 Mikael Ronnie Pedersen, 40 62 88 80, Mikael er uddannet riffelinstsruktør i Danmarks Jægerforbund. 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/