Udvalget for skadevoldende vildt fornemmeste opgave er, at sørge for regulering af skadevoldende vildt på Holbæk Kommunes arealer, som vi har fået tildelt i aftalen med teknisk forvaltning. Udvalget arrangerer også rævejagter på Tuse Næs; kunstgrave bliver efterset hos mange af lodsejerne. Der afholdes også nogle drivjagter på ræv på forskellige revirer, og det siger jagtforeningen lodsejerne tak for. På disse rævejagter og reguleringsjagter på Holbæk Kommunes arealer kan foreningens medlemmer, som ikke selv har revir komme på jagt og få nogle hyggelige timer sammen med jagtkammerater.

 Det er også udvalget der står for udlejning af fælder.

husskade_1.jpg

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/