Regulering af rågeunger for Holbæk Kommune:

Tuse Næs Jagtforening regulerer rågerunger for Holbæk Kommune på nogle af deres arealer. Hvis der er jægere som har interesse i at være med til denne regulering, skal de henvende sig til Egon Jensen mobil 21 68 79 66 eller email minna-egonjensen@mail.dk

Det er en forudsætning at man har en salonriffel og tilladelse til at bruge denne for at være med til reguleringen. Iflg. jagtloven skal jægere som regulerer også være over 18 år og have gyldigt jagttegn.

Jægerne skal også være medlemmer af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund i Holbæk Kommune.

ragekoloni.jpg

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/