Bestandsregulering af skader og krager for Holbæk Kommune er ophørt 1.1.2024, kommunen ønsker ikke længere at dette foretages, harmonerer ikke med kommunens tilgang til biodiversitet.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/