Mobil skydevogn

Tuse Næs Jagtforening har investeret i en mobile skydevogn. Denne kan lejes af enkeltpersoner, konsortier og andre som kan have glæde af at leje skydevognen.

Skydevognen kan lejes på følgende vilkår:

Pris for medlemmer af Tuse Næs Jagtforening:

kr. 700,- pr. dag          kr. 1.000,- pr. weekend                (eksklusiv lerduer)

Pris for ikke medlemmer af Tuse Næs Jagtforening:

kr. 1.000,- pr. dag       kr. 1.500 pr. weekend                   (eksklusiv lerduer)

Der betales et depositum på kr. 2.000,- ved afhentning.

Hvis Tuse Næs Jagtforening leverer lerduer betales kr. 275,- pr. kasse med 200 stk. Åbnede kasser skal betales.

Tuse Næs Jagtforening kan leveres patroner til dagspris.

Traileren har en totalvægt på 750 kg, er uden bremser. Med en totalvægt på 750 kg må alle typer kørekort have den efter en godkendt bil. Der må ikke være patroner og lerduer i trailer ved kørsel på offentlig vej. Trailer og maskiner vejer tilsammen ca. 740 kg.

Skydevognen er monteret med Duematic maskiner. En Compact 12 (nikkedukke med plads til 528 duer) og en Compact 12 (jagt med plads til 648 duer).

Der er fjernbetjening til begge maskiner.

Kontaktperson for leje er John Petersen på tlf. 40 20 82 92 eller e-mail jep@stark.dk.

Skydevognen er kaskoforsikret. Selvrisiko kr. 2.000,- betales af lejer ved eventuelle skader.

 Her er regler for ikke miljøgodkendte baner:

Sjældent benyttede skydepladser skal ikke miljøgodkendes

For at lette administrationen og sætte denne i rimelig relation til skydeaktivitetens forureningsmæssige betydning fastsættes, at aktiviteter på sjældent benyttede skydepladser, der

* kun anvendes i op til 5 dage om året inden for tidsrummet kl. 7 - 21 på hverdage eller 9 - 16 på lørdage og,

* kun samtidigt benyttes af få personer (op til 20 personer pr. dag), og som ligger i en rimelig afstand, hvilket i dette tilfælde vil sige 300 meter fra den nærmeste bolig og dennes udendørs opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og

* hvor der ikke er faste baneanlæg,

ikke skal miljøgodkendes, men reguleres gennem påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

 På hjemmesiden www.tusenaesjagtforening.dk kan ses en oversigt over bookede dag.

Tuse Næs Jagtforenings ansvar i forbindelse med udlejning og anvendelse af mobil skydevogn UDEN ledsagelse af en af jægerforbundets godkendte skydeinstruktører.

Anvendelse og benyttelse af denne mobile skydevogn (i det følgende betegnet som et arrangement), samt de på denne monterede elektroniske lerduekastemaskiner foregår på eget ansvar.

Det er et krav at alle der deltager aktivt med skydning i et arrangement skal være i besiddelse af lovligt jagttegn. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal der være en af jægerforbundet godkendt, skydeinstruktør til stede.

Jagtforeningen i falder ikke ansvar for person- eller tingskader opstået ved fejlagtig, skødesløs eller ubetænksom brug af den mobile skydevogn, og de herpå monterede automatiske lerduekastere.  Ligeledes hæfter jagtforeningen ikke for en deltageres forkerte eller fejlagtige våbenføring herunder afgivelse af skud (og vådeskud), der kan medføre person- eller tingskader.

Overtrædelse af lovgivning, våbenreglementer, regler for sikker omgang med haglvåben ved et arrangement, er jagtforeningen uvedkommende.

Den på skydevognen monteret brugsvejledning er sikkerhedsmæssigt ikke udtømmende, og skal opfattes som en vejledning i den tekniske anvendelse og brug af maskinerne, der således minimerer risikoen for fejlbetjening eller forkert anvendelse af skydevognen og maskinerne.

Tuse Næs Jagtforening henstiller til at der ikke indtages alkohol forinden deltagelse i et arrangement.

Der gøres opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for ens private ansvarsforsikring, såfremt man skulle forvolde en ansvarspådragende person- eller tingskade med skydevåben. For deltagere med jagttegn gøres opmærksom på at ansvarsforsikring via jagttegnsafgiften (Dansk Jagtforsikring) ikke dækker i forbindelse med øvelses- og træningsskydning, men kun ansvar i forbindelse med deltagelse i jagt.

                            

Tuse Næs Jagtforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/