Maj. Vi afholdte åbent hus for driftsbygningen, der kom lidt over 50 og så bygningen.

Februar 2017: Vi er godt i gang med det indvendige, rummet til opbevaring er færdigt, men slagterum, kølerum og teknikrum er endnu ikke færdigt

Lørdag den 14. januar 2017 blev de sidste tegl lagt på taget. 

Lørdag den 4. juni blev undertaget lagt på driftsbygningen.

Lørdag den 23  april blev der sat spær på driftsbygningen.

Sokkel og grus er lagt i gulvet, Skærtorsdag og Langfredag skulle der gerne lægger isolering og jern i gulvet. De 2 påskedage vil også bruges til at flytte hovedvandledning ud i skellet og der skal lægges 600 meter jordvarmeslange ned.

Lørdag den 27 februar er der arbejdsdag, der skal laves grund til driftsbygning.

Vi har fået lov til at flytte bygningen 5 meter længere mod Udby, så vi holder os væk fra elkabel.

Der er fundet et elkabel fra ejendommen på modsat side af vejen, så vi har indsendt ansøgning om at flytte bygninger 5 meter længere mod Udby, da der skal være en vis afstand fra kabel og til en bygning.

I mellem jul og nytår har entreprenør Michael Henriksen fjernet alle bygninger. Hele grunden er jævnet ud og vndhul er gravet ud.

Lørdag den 19. december blev tagplader taget af bygningerne.

Vi har fået godkendt vores ansøgning om nedrivningspenge, og bygningerne rives ned mellem jul og nytår 2015. Arbejdsdag den 19.12.2015.

Vi har søgt om nogle nedrivningsmidler fra Holbæk Kommune, punktet kom ikke med på byrådsmødet 8. september, men skulle meget gerne være med på næst byrådsmøde, så vi kan komme igang med nedrivning og senere noget byggeri.

Byggetilladelse kommet 31. august 2015, 11 måneder efter indsendelse. 

Vi har i maj fået nedrivningstilladelsen på Staslundevej 49, men skal før nedrivning starter give besked på hvordan alt genbruges og bortskaffes.

Vi har fået kvittering for anmodning om byggeansøgning.

Tegningerne er færdige og er sendt til kommunen i marts.

Vores arkitekt er begyndt at lave detailtegninger til byggetilladelsen.

Jægerforbundet har givet tilsagn på lidt over 50.000,- til byggeri i året 2015. Så vi starter i 2015 med at bygge slagterum, kølerum og udhus til traktor, båd, græsklipper og plantemaskine med mere.

Vi har nu fået mail fra Holbæk Kommune, der var ingen indvendinger til projektet fra nogen parter, så nu er sagen sendt til byggesagsafdelingen. Nu skal vi igang med byggeansøgningen.

Zonetilladelsens klagefrist er 4.10.2014, naboerne og Holbæk Kommune har ingen indvendinger til projektet.

Den 11.7.2014 gik tinglysningen igennen. Vi købte den 9.4.2012 altså  27 måneder og 2 dage for at få det tinglyst. Det var lang tid!!!!. 

Ansøgning om landzonetilladelse indsendt i uge 26, forventet ekspeditionstid 10 til 12 uger. Kommunen har kvitteret for ansøgningen og skulle ikke mangle oplysninger.

Indledende møde med Holbæk Kommune i uge 7 om nedrivning af gamle bygninger. Vi skal have byggetilladelse til nye bygninger før vi må rive ned. Tegninger er under udarbejdelse tor byggeansøgning.

Geodatasytyrelsen har godkendt arealopdelingen, nu venter vi bare på kommunens godkendelse.

Nu ligger sagen hos Geodatastyrelsen, vi kan ikke lave skøde før de er færdige.

Karen Coulthard har lavet de første tegninger til de nye bygninger.

Da vi ikke fik byggetilladelse før 1.10.2013 kan vi desværre ikke få nogen midler i 2014 fra Jægerforbundet.

Landmåler har opsat alle skelpæle.

Vi har søgt midler  hos Jægerforbundet til nedrivning og start af byggeriet.

Landmåler er begyndt at afsætte skelpæle.

August 2013, Poul Arne Nielsen, har nu fået pengene for købet, og jagtforeningen har brugt alle sine egne midler, samt det der er indsamlet hos medlemmerne, sponsorer og Jægerforbundet. 

Juli 2013, vi har nu fået jordbrugskommisionens godkendelse til at købe Udby Engen og huset med tilhørende 1 ha.

August 2012 der søges jordbrugskommisionen om lov at købe, da det er landbrugsjord

Maj 2012 Poul Arne Nielsen køber ejendommen af boet efter Elly Jensen

Sponsorudvalg udpejes for at undersøge om jagtforeningen kan købe ejendommen

Hus9A.jpg

2011 ejendommen sat til salg af arvingerne efter Elly Jensen

UdbyVigenA5.jpg

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/