Jordbrugskommissionen for Region Sjælland har nu efter 11 måneder, endelig givet os tilladelse til at købe ejendommen Staslundevej 49, med tilhørende 1 ha og engen hvor skydebanen ligger. Poul Arne Nielsen er betalt.  Nu skal vi igang med at for søgt om nogle penge og tilladelse til opførelse af nyt klubhus, da der ikke kan bruges noget fra de gamle bygninger.

Bestyrelsen

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/