Vision for Tuse Næs Jagtforening

Vi vil sætte standarden for jagt og hundearbejde på Næsset

 

Formål for Tuse Næs Jagtforening

A) Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesse i tilslutning til Danmarks Jægerforbund’s formål

B) At søge vildtbestanden bevaret og øget ved f.eks.

- Hensynsfuld jagt, udsætning, særlige fredningstider, vinterfodring, vildtpleje og bekæmpe       skadevoldende vildt

- At fremme et godt samarbejde med andre jagtforeninger og organisationer til fremme af vildtets sag.

- Tilplante marginaljord og lignende

- Afholde jæger/hunde relaterede kurser

- Arrangere flugt – og riffelskydningsmuligheder for medlemmer

- At dyrke flugt – og riffelskydning som idræt og konkurrence skydning for at virke for denne sports femme

- Udbrede kendskabet til jagtlovgivningen

- Udbrede vildtkendskabet blandt jægere

-  At samle jægere og hundefolk på Tuse Næs

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/