Tuse Næs Jagtforening er startet af nogle ivrige jægere på Tuse Næs i år 1932. Foreningens første formand var smedemester Niels Henriksen, og fra starten var der ca. 40-50 medlemmer.

Medlemstallet pr. 1/2-2022 er 242. 

.Her en oversigt over de forskellige medlemmer af bestyrelsen fra 1932 til 2015:

(skulle der være nogen, der har andre oplysninger og eller rettelser, bedes de venligst sende dem til redaktøren.)

2022 -

Formand Johnny Gotfredsen

Næstformand Aksel Bek

Kasserer Pernille Næsby Jensen

Klaus Olesen

Egon Jensen

Poul Arne Nielsen

Rene ”Sømanden” Andersen

Martin Tomasson Olsen

Niels Janholm

Medlemstallet er 239

 

2016 -

På den ordinære generalforsamling blev Egon Jensen udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Egon_Jensen__resmedlem_lille.jpg

Formand Johnny Gotfredsen

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Pernille Næsby Jensen

Klaus Olesen

Egon Jensen

Poul Arne Nielsen

Rene ”Sømanden” Andersen

Martin Tomasson Olsen

Niels Janholm

Medlemstallet er 245

 

2015 -

I maj fik vi nedrivningstilladelsen på Staslundevej 49. Mellem jul og nytår blev alle bygningerne revet ned, vandhul udgravet og hele området jævnet ud.

Formand Johnny Gotfredsen

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Pernille Næsby Jensen

Klaus Olesen

Egon Jensen

Poul Arne Nielsen

Rene ”Sømanden” Andersen

Martin Tomasson Olsen

Niels Janholm

  

2014 -

Sidst på året fik vi zonetilladelsen på Staslundevej igennem hos Holbæk Kommune. I 2015 skal vi have lavet en byggetilladelse, så vi kan komme i gang med at bygge.

Den 11.7. er tinglysningen for vores køb af Staslundevej gået i orden. 27 måneder og 2 dag fra køb!!

Sammenlægningen af Tuse Næs Jagtforening og Holbæk Strandjagtforening er nu en realitet.

Bestyrelsen er udvidet fra 7 til 9 medlemmer, nye i bestyrelsen: Martin Tomasson Olsen og Niels Janholm fra den ophørte Holbæk Strandjagtforening.

 

På Holbæk Strandjagtforenings ekstraordinære generalforsamling den 6.2.2014 blev det vedtaget at sammenlægge Holbæk Strandjagtforening med Tuse Næs Jagtforening.

På foreningens ordinære generalforsmaling den 26.1.2014 blev det vedtaget at Holbæk Strandjagtforening kan sammenlægges med Tuse Næs Jagtforening.

Formand Johnny Gotfredsen

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Pernille Næsby Jensen

Klaus Olesen

Egon Jensen

Poul Arne Nielsen

Rene ”Sømanden” Andersen

 

2013

I 2013 købte foreningen Staslundevej 49 med tilhørende ca. 1 ha jord ved huset og 1,8 ha eng på Udby Vigen af landmand Poul Arne Nielsen for kr. 410.000. Midlerne blev indsamlet blandt medlemmer, sponsorer, Jægerforbundet og hele kassebeholdingen i foreningen.

Staslundevej 49 skal rives ned og nyt klubhus bygges sammen med en hundebane på arealet

Dt var i 2013 vi havde stormflod og hvor Udby Vigen stod under vand, og vi fik erstattet vores nye kastemaskiner.

Formand Johnny Gotfredsen

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Pernille Næsby Jensen

Klaus Olesen

Egon Jensen

Poul Arne Nielsen

Rene ”Sømanden” Andersen

2010 - 2012

Formand Johnny Gotfredsen

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Pernille Næsby Jensen

Klaus Olesen

Egon Jensen

Poul Arne Nielsen

Stig Jensen

2009

I 2009 købte vi automatiske kastemaskiner til Udby Vigen.

Formand Johnny Gotfredsen

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Marie Linjordet Glenstrup

Klaus Olesen

Egon Jensen

Mikael Kolind

Stig Jensen

2005 - 2008

Formand Kaj Hardis

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Marie Linjordet Glenstrup

Klaus Olesen

Egon Jensen

Mikael Kolind

Carsten Nielsen

2004

Formand Kaj Hardis

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Marie Linjordet Glenstrup

Thorgrim Larsen

Egon Jensen

Mikael Kolind

Carsten Nielsen

2000 - 2003:

Formand Kaj Hardis

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Henrik Hyldegaard

Egon Jensen

Mikael Kolind

Carsten Nielsen

Marie Linjordet

1998 - 2000

Formand Michael Olsen

Næstformand og sekretær Aksel Bek

Kasserer Henrik Hyldegaard

Egon Jensen

Mikael Kolind

Carsten Nielsen

Marie Linjordet

1995 - 1998

Formand Jens Vogtmann

1991

Formand Jens Fogtmann

Kasserer Arne Hyldegård

Erik Nymann

Marianne Granzow

Pia Varkil

Kaj Rasmussen

Ove Petersen

1989 - 1990

Formand Egon Henriksen

Kasserer Arne Hyldegård

Erik Nymann

Per Larsen

Pia Varkil

Kaj Rasmussen

Ove Petersen

1988

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erik Nymann

Per Larsen

Pia Varkil

Kaj Rasmussen

Ove Petersen

1987

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erling Rasmussen

Per Larsen

Kjeld Mølbak

Arne Mogensen

Jens Fogtmann

1986

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erling Rasmussen

Jørgen Thygesen

Kjeld Mølbak

Arne Mogensen

Jens Fogtmann

1984 - 1985

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erling Rasmussen

Jørgen Thygesen

John Petersen

Arne Mogensen

Jens Fogtmann

1983

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erling Rasmussen

Jørgen Thygesen

Kjeld Mølbak

Arne Mogensen

Jens Fogtmann

1982

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erling Rasmussen

Henrik Flink

Kjeld Mølbak

Arne Mogensen

Jens Fogtmann

Jubilæumsfesten 50 år afholdt lørdag den 27.02.1982 i Udby forsamlingshus.

En god og vellykket festaften med deltagelse af 123 medlemmer  og særlig indbudte gæster, som var:

Kredsformand Børge Frederiksen m. frue, Leif Olsen Statslunde m. frue, jagtkonsulent Anders Walther Hansen, Venstrebladet ved Roald Henriksen, Sjællands Tidende ved Henry Mortensen, landsjagtforeningens formand Frede Petersen var indbudt men var desværre forhindret.

Foreningen modtog gaver fra følgende:

Landsjagtsforeningen med et flot askebæger med monogram.

6. kreds ved Børge Frederiksen en flot dirigent klokke.

Grevinge Jagtforening, Henry Mortensen og Ronald Hansen, Kisserup Mølle, Hagested Gislinge Jagtforening Oscar Christensen, Udby forsamlingshus, bøssemager Friis, Holbæk, Vibergs Maskinforretning v/Per Larsen, Hans Bille Jensen, Sally Henriksen, Erling Rasmussen og Elsine Rasmussen.

Der blev holdt taler af Anders Walther Hansen, Børge Frederiksen, Hans Bille Jensen og Arne Jørgensen.

Hans Bille Jensen fil tildelt Landsjagtforeningens hæderstegn i sølv og blev æresmedlem af foreningen.

Der var en flot udstilling på scenen af udstoppede dyr.

Der var god stemning og der blev danset godt indtil natmaden blev inddraget og festen var slut.

1978 - 1981

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erling Rasmussen

Henrik Flink

Kjeld Mølbak

Arne Mogensen

Jørgen Jeppesen

1976 - 1977

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Jens Fogtmann

Henrik Flink

Villy Olsen

Arne Mogensen

Jørgen Jeppesen

1975

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Jens Fogtmann

Knud V. Nielsen

Villy Olsen

Arne Mogensen

Jørgen Jeppesen

Bjarne Andersen som trådte ud af bestyrelsen i 1975. Han havde været i bestyrelsen i 16 år.

1974

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Jens Fogtmann

Bjarne Andersen

Villy Olsen

Arne Mogensen

Jørgen Jeppesen

1971 - 1973

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erling Petersen

Bjarne Andersen

Villy Olsen

Arne Mogensen

Jørgen Jeppesen

1970

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erling Petersen

Bjarne Andersen

Villy Olsen

Poul Larsen

Jørgen Jeppesen

1969

Formand Egon Henriksen

Kasserer Gorm Rasmussen

Erling Petersen

Bjarne Andersen

Villy Olsen

Poul Larsen

Jørgen Jeppesen

På generalforsamlingen den 12.11.69 blev det oplyst at foreningen havde købt en gravhund, som lyder navnet „Tjavs“.

1968

Egon Henriksen

Erik Nielsen

Gorm Rasmussen

Bjarne Andersen

Jørgen Petersen

Villy Olsen

Poul Larsen

Helmer Nielsen

Vagn Pedersen

1967

Erik Nielsen

Gorm Rasmussen

Bjarne Andersen

Jørgen Petersen

Villy Olsen

Poul Larsen

Helmer Nielsen

Vagn Pedersen

1966

Erik Nielsen

Gorm Rasmussen

Bjarne Andersen

Jørgen Petersen

Villy Olsen

Poul Larsen

Helmer Nielsen

Vagn Pedersen

1965

Vagn Andersen

Gorm Rasmussen

Bjarne Andersen

Knud Sørensen

Villy Olsen

Friska Pedersen

Lærer Frode Kragelund

Vagn Pedersen

1964

Vagn Andersen

Bjarne Andersen

Knud Sørensen

Georg Olsen

Friska Pedersen

Lærer Frode Kragelund

Vagn Pedersen

1963

Vagn Andersen

Bjarne Andersen

Mogens Pedersen

Georg Olsen

Friska Pedersen

Lærer Frode Kragelund

Vagn Pedersen

1962

Vagn Andersen

Bjarne Andersen

Mogens Pedersen

Georg Olsen

Christoffer Larsen

Friska Pedersen

Lærer Frode Kragelund

Vagn Pedersen

1961

Formand Richard Pedersen

Bjarne Andersen

Mogens Pedersen

Georg Olsen

Christoffer Larsen

Hjalmar Sørensen

Kristian Kryger

Vagn Pedersen

1960

Richard Pedersen

Bjarne Andersen

Mogens Pedersen

Georg Olsen

Christoffer Larsen

Hjalmar Sørensen

Kristian Kryger

Vagn Petersen

Her i 1960 blev Egon Henriksen valgt til suppleant til bestyrelsen.

1960

Formand fisker Alf Olsen

Ejnar Larsen

Georg Olsen

Christoffer Larsen

Hjalmar Sørensen

Kristian Kryger

Vagn Petersen

I år 1960 var der også generalforsamling 2 gange.

1959

Formand fisker Alf Olsen

Ejnar Larsen

Harry Hansen

Christoffer Larsen

Hjalmar Sørensen

Kristian Kryger

Vagn Petersen

1958

Formand gårdejer Folmer Hansen, Rømergården

Alf Olsen

Ejnar Larsen

Harry Hansen

Anker Nielsen

Christoffer Larsen

Hjalmar Sørensen

Kristian Kryger

Lerdueskydning starter 21.6.58 på Stadslunde Enge, Udby Vigen.

1957

Formand gårdejer Folmer Hansen, Rømergården

Alf Olsen

Ejnar Larsen

Karl Vilhelm Larsen

Anker Nielsen

Folmer Nielsen

Friska Petersen

Kristian Kryger

Ejnar Larsen

Lerdueskydning starter 17.7.57 på Kisserup Enge.

1956

Formand gårdejer Folmer Hansen, Rømergården

Ejnar Larsen

Karl Vilhelm Larsen

Anker Nielsen

Folmer Nielsen

Friska Petersen

Kristian Kryger

Lerdueskydning starter 9.7.56 ingen stedsangivelse.

1955

Formand gårdejer Folmer Hansen, Rømergården 

Kasserer Poul Madsen

Sekretær Åge Nielsen

Ejnar Larsen

Karl Vilhelm Larsen

Anker Nielsen

Folmer Nielsen

Friska Petersen

Lerdueskydning starter 19.6.55 ingen stedsangivelse.

1954

Formand Erik Nielsen 

Kasserer Poul Madsen

Næstformand Folmer Hansen

Sekretær Åge Nielsen

Karl Vilhelm Larsen

Anker Nielsen

Folmer Nielsen

Friska Petersen

Svend Petersen (1 år)

Lerdueskydning starter 16.5.54 ingen stedsangivelse.

1953

Formand Erik Nielsen 

Kasserer Poul Madsen

Næstformand Folmer Hansen

Sekretær Åge Nielsen

Karl Vilhelm Larsen

Helge Hansen

Anker Nielsen

1952

Formand Richard Petersen 

Kasserer Helge Hansen

Næstformand Karl Vilhelm Larsen

Sekretær Anker Nielsen

Børge Hansen

Poul Madsen

Erik Nielsen

1951

Formand 

Kasserer ????

Næstformand ???

Børge Jensen

Knud Nielsen

Poul Madsen

Erik Nielsen

Karl Vilhelm Larsen’

Helge Hansen

Anker Nielsen

I 1951 var der generalforsamling 02.02.51 og 19.10.51, altså 2 gange.

1950

Formand 

Kasserer ????

Næstformand ???

Børge Jensen

Knud Nielsen

Ellis Larsen

Jens Kristrøm Nielsen

Poul Madsen

Erik Nielsen

Karl Vilhelm Larsen’

Helge Hansen

1949

Formand 

Kasserer ????

Næstformand ???

Børge Jensen

Knud Nielsen

Jens Kristrøm Nielsen

Karl Vilhelm Larsen’

Helge Hansen

1948

Formand Hans Bille Jensen

Kasserer ????

Næstformand ???

Ellis Larsen

Richard Pedersen

Knud Nielsen

Jens Kristrøm Nielsen

Karl Vilhelm Larsen’

Helge Hansen

1947

Formand Hans Bille Jensen

Kasserer ????

Næstformand ???

Ellis Larsen

Richard Pedersen

Vang Petersen

Hovmod Christensen

Alf Olsen’

Knud Nielsen

1946

Formand Hans Bille Jensen

Kasserer ????

Næstformand ???

Ajnar Hansen

Erik Jensen

Vang Petersen

Hovmod Christensen

Alf Olsen’

Knud Nielsen

1945

Formand Hans Bille Jensen

Kasserer ????

Næstformand ???

Ajnar Hansen

Erik Jensen

Vang Petersen

Hjalmar Sørensen

Alf Olsen’

Otto Nielsen

1944

Formand gårdejer Harald Nielsen, Søgården

Kasserer ????

Næstformand ???

Alfred Jensen

Lærer Hune

Erik Jensen

Vang Petersen

Hjalmar Sørensen

Alf Olsen

1943

Formand gårdejer Harald Nielsen, Søgården

Kasserer ????

Næstformand ???

Alfred Jensen

Lærer Hune

Erik Jensen

Otto Nielsen

Hjalmar Sørensen

Peder Sørensen’

1942

Formand gårdejer Harald Nielsen, Søgården

Kasserer ????

Næstformand ???

Harald Nielsen

Laurits Hansen

Erik Jensen

Otto Nielsen

Hjalmar Sørensen

Peder Sørensen

Onsdag d. 4 marts 1942 afholdes 10 års jubilæum i Udby Forsamlingshus i anledning af foreningens 10 års indmeldelse i Landsjagtforeningen.

Der var fælles kaffebord og formanden for Landsjagtforeningen C.C. Andersen var til stede og talte. Efter kaffebordet var der underholdning på senen og til slut bal.

(Otto Hansen, Hjalmar Sørensen, Laurits Hansen, Otto Nielsen, Erik Jensen, Harald Nielsen, Peter Sørensen).

1941

Formand gårdejer Harald Nielsen, Søgården

Kasserer ????

Næstformand ???

Kaj Jørgensen

Laurits Andersen

Jens Jensen

Harald Nielsen

Karl Julius Madsen

Viggo Petersen

Laurits Hansen

Erik Jensen

1940

Formand gårdejer Harald Nielsen, Søgården

Kasserer ????

Næstformand ???

Kaj Jørgensen

Laurits Andersen

Jens Jensen

Harald Nielsen

Karl Julius Madsen

Viggo Petersen

Laurits Hansen

Der var 53 personer på medlemslisten, der fik blade og 60 B-medlemmer, der ikke fik bladet fra Landsjagtforeningen.

1939

Formand smedemester N. Henriksen

Kasserer købmand N. P. Bang

Næstformand ???

Ingeman Olsen

Karl Jørgensen

Laurits Andersen

Hans Hansen

Jens Jensen

Harald Nielsen

Karl Julius Madsen

Viggo Petersen

Laurits Petersen

1938

Formand smedemester N. Henriksen

Kasserer købmand N. P. Bang

Næstformand ???

Ingeman Olsen

Karl Jørgensen

Laurits Andersen

Hans Hansen

Jens Jensen

Harald Nielsen

Karl Julius Madsen

Viggo Petersen

Laurits Petersen

1937

Formand smedemester N. Henriksen

Kasserer købmand N. P. Bang

Næstformand ???

Ingeman Olsen

Karl Jørgensen

Laurits Andersen

Hans Hansen

Jens Jensen

Harald Nielsen

1936

Formand smedemester N. Henriksen

Kasserer købmand N. P. Bang

Næstformand ???

Ingeman Olsen

Karl Jørgensen

Laurits Andersen

Ejnar Nielsen

Hans Hansen

Harald Nielsen

1935

Formand smedemester N. Henriksen

Kasserer købmand N. P. Bang

Næstformand ???

Oluf Olsen

Karl Jørgensen

Carl Christensen

Ejnar Nielsen

Hans Hansen

Harald Nielsen

1934

Formand smedemester N. Henriksen

Kasserer købmand N. P. Bang

Næstformand ???

Oluf Olsen

Karl Jørgensen

Carl Christensen

Ejnar Nielsen

Hans Hansen

Alfred Jensen

1932 – 1933

Formand smedemester N. Henriksen

Kasserer købmand N. P. Bang

Næstformand ???

Hans Bille Jensen

Karl Jørgensen

V. Jensen

Hans Hansen

Alfred Jensen

Den første marts 1932 afholdes foreningens første generalforsamling, hvor lovene vedtages enstemmigt.

Det vedtages at holde foreningens medlemmer i 3 grupper.

  1. Indmeldt i Landsjagtforeningen. (Kontingent kr. 5,00 årligt).
  2. Medlemmer i en stedlig forening. (Kontingent kr. 2,00 årligt).
  3. Lodsejere (passive medlemmer). (Kontingent kr. 0,50 årligt).

(N. P. Bang, N. Henriksen, Hans Bille Jensen, Karl Jørgensen, V. Jensen, Hans Hansen)

Den 17-02-32 afholdes møde, hvor der foretages udkast til lovene, samt hvor det blev vedtaget at afholde stiftende generelforsamling tirsdag den 1. marts.

(N. Henriksen, V. Jensen, Karl Jørgensen, Hans Bille Jensen, Hans Hansen, N. P. Bang)

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/